پشتیبانی و نگهداری از سیستم های کامپیوتری

پشتیبانی و نگهداری از سیستم های کامپیوتری

پشتیبانی نرم‌افزار

 •  عیب‌یابی و رفع نقص سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارهای عمومی
 •  مدیریت سیستم‌های کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی نرم‌افزاری
 •  نصب و پیکربندی سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارهای عمومی
 •  پیگیری پشتیبانی فنی نرم‌افزارهای اختصاصی
 •  مشاوره و پشتیبانی در زمینه تامین نرم‌افزارهای عمومی و مدیریت لایسنس‌های نرم‌افزاری
 •  مشاوره و پشتیبانی در زمینه کاربری نرم‌افزارهای عمومی

پشتیبانی سخت‌افزار

 •  عیب یابی و رفع نقص تجهیزات و منابع سخت‌افزاری ( پرینترها، اسکنرها و یو‌پی‌اس‌ها)
 •  مدیریت سیستم‌های کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی سخت‌افزاری
 •  نصب و پیکربندی سخت‌افزارهای جانبی
 •  مشاوره و پشتیبانی در زمینه‌ی خرید و ارتقا‌ی منابع سخت‌افزاری( سیستم‌های کامپیوتری، پرینتر، اسکنر , یو پی اس و…. )

پشتیبانی و مدیریت شبکه

 •  نگهداری و عیب‌یابی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه ( passive، active)
 •  مدیریت ،کنترل و نظارت بر منابع شبکه شامل مانیتورینگ کیفیت و کارایی سرویس‌ها ،ترافیک شبکه و سخت‌افزارها

پشتیبانی اینترنت و وب

 •  پشتیبانی فنی از سرویس اتصال به اینترنت
 •  پشتیبانی فنی از سرویس پست الکترونیک سازمانی
 •  پشتیبانی و ارتقا‌ی سرویس اتصال به اینترنت کاربران درون و برون سازمانی
 •  پشتیبانی از دامنه‌های اینترنتی برون سازمانی و دامنه و سرویس عادی درون سازمانی
 •  پشتیبانی از سرویس‌های و کاربران وب