19 مارس

کمپانی های خیالی مایکروسافت

مایکروسافت در کتاب ها و سخنرانی های خود از یک سری کمپانی های جعلی استفاده می کند که آنها را بسیار دوست دارد! برای آنها دامنه خریداری می کند و […]

27 ژانویه

وب سرويس چيست؟

کسانی که با صنعت IT آشنايی دارند تتما ً نام وب سرويس را شنيده اند. برای مثال، بيش از ۶۶ درصد کسانی که در نظر سنجی مجله InfoWorld شرکت کرده […]