پشتیبانی ریموتی

پشتیبانی ریموتی

دیگر برای رفع مشکلات کامپیوتری و شبکه احتیاج به مراجعه حضوری نیست.

با استفاده از خدمات پشتیبانی از راه دور ( پشتیبانی ریموتی )، امکان ارائه یک کمک مستقیم و آنلاین در زمان بروز مشکل شما فراهم می گردد. به محض برقراری اتصال راه دور از طریق اینترنت، یک متخصص به عیب یابی سیستم شما را بررسی می کند، عیب را تشخیص داده و توصیه ها یی را به منظور انجام تعمیرات ارائه می نماید. در بسیاری از موارد حتی قادریم تا اشکال ایجاد شده را از راه دور برطرف نمائیم. ارزیابی بعمل آمده از سوی برخی از مشتریان حاکی از آن است که تنها یک تماس ساده با این سیستم، میلیون ها تومان صرفه جویی به ارمغان آورده است.